Kontinuerlig utbyggnad av Sörpnet

Sörpnet byggs ut i takt med efterfrågan och vid samförläggningar med andra schaktarbeten, då dessa arbeten inom stadskärnan är mycket kostsamma. Sörpnet erbjuder samtliga fastighetsägare som erbjuder fri passage för optokablarna genom sina fastigheter en kostnadsfri fysisk anslutning av fastigheternas [...]