Eddima Teknik AB bygger optofiberförbindelse

Eddima Teknik AB samförlägger optofiberkabel samtidigt som E.ON Värme förlägger fjärrvärmerör och avloppsledning mellan Söderköping och Norrköping. Samarbetet med E-on värme är en mycket lyckad satsning där Söderköping erbjuds nya optofiberförbindelser för bredbandskommunikation samtidigt som man får fjärrvärme och avloppsanslutningar [...]