NT: Sörpnet ska ge snabb lokal kommunikation

En bit under marken i Tyketorpsområdet växer Söderköpings lokala bredbandsnät - Sörpnet. Eddima Teknik AB i Norrköping ansvarar för nätet. När Eon i fjol grävde fjärrvärmeledning mellan Söderköping och Norrköping så placerades också ett optofibernät mellan köpingarna - och då [...]