Företagshotellet Kanalhamnen 3 får Bredband genom Sörpnet.

V 47 installeras ett bredbandsnät i företagshotellet Kanalhamnen 3, där alla företag får möjlighet att koppla in sig på en framtidssäker bredbandsanslutning via fiber.