Väderkvarnsgatan

Schaktning för villaanslutningar görs nu på Väderkvarnsgatan.