Skönbergagatan

Villa på Skönbergagatan blir ansluten med fiber från SörpNet.