Kommunanslutningar

SörpNet har fått i uppdrag att fiberansluta fler av kommunens externa lokaler.