Kommunens nya avloppsanläggningar

SörpNet kopplar samman kommunens nya anläggningar för avloppshantering med fiber.