Finnögatan

Hyresgäster på Finnögatan 2 och 4 kan snart använda tjänsterna i Zmarkets utbud. SörpNet ansluter varje lägenheter med fiber.