Ekens Samfällighetsförening i Broby

Ekens Samfällighetsförening i Broby har gjort ett imponerande arbete som möjliggör att vi ansluter över 80% av föreningens hus. Förberedelserna är redan igång och grävningarna påbörjas när ett varmare klimat kommer. Tack till den starka styrelsen för ett bra arbete!