Broby samfällighetsförening

Ett bra arbete av styrelsen i Broby samfällighetsförening har mynnat ut i ett väldigt högt antal avtalade villor. SörpNet börjar bygga i området i november/december.