Hamra Industriområde

SörpNet har nu påbörjat grävningarna till resterande fastigheter i Hamra. Fibern kommer installeras under vintern.