Fastigheterna utmed Ågatan kommer anslutas med fiber från SörpNet.

Grävningarna i området påbörjas när tjälen går ur backen.