En fastighet på Badstugränd ansluts med fiber från SörpNet.