SörpNet är glada för att få ansluta fastigheterna:

Prästgatan 4
Prästgatan 7
Gamla skolgatan 9
Gamla skolgatan 11
Skönbergagatan 7a
Skönbergagatan 7b

Samtliga lägenheter och lokaler ansluts med fiber från SörpNet.