SörpNet har fått fortsatt förtroende och vi kommer under våren ansluta alla lägenheter och lokaler i fastigheterna:

Nybrogatan 1 och Nybrogatan 5.