De sista villorna på Husbybacke 2 och 3 håller just nu på att slutinstalleras. De flesta har redan kopplat på sina tjänster.