Schaktarbeten påbörjas för villaanslutningar på Kallsögatan.

God anslutningsgrad på denna gata.