Sörpnet byggs ut i takt med efterfrågan och vid samförläggningar med andra schaktarbeten, då dessa arbeten inom stadskärnan är mycket kostsamma. Sörpnet erbjuder samtliga fastighetsägare som erbjuder fri passage för optokablarna genom sina fastigheter en kostnadsfri fysisk anslutning av fastigheternas bredbandsnät mot Sörpnet.

Detta erbjudande betyder att man i framtiden slipper stora kostnader för installationer som kan bli mycket kostsamma, speciellt inom Söderköpings äldre stadskärna.