Schaktarbetet på Skepparevägenområdet är nu klart. Till våren kommer fiberarbetet fortsätta och beräknas vara fullt klara innan sommaren.
Vi är glada över att nästan samtliga villor valde att ansluta sig till SörpNet!