Instruktion för fiberanslutning till Söderköpings Stadsnät SörpNet

När du har beställt en fiberanslutning från SörpNet och vi har gått igenom tidplanen med dig och delgivit aktuell överlämningspunkt vid tomtgräns (ibland kommer stamfibern på baksidan av tomten) är det dags för dig att börja förbereda för anslutningen. Du som kund ansvarar för grävning för slang på egen tomt.

Tomtbild

Figur 1. Fiberanslutning från SörpNets avlämningspunkt till fastigheten.

Instruktion för ditt arbete och ansvar

1. Ta reda på var det finns befintliga kablar på din tomt (t ex för el, vatten och tele)
Börja med att ta reda på var befintliga kablar ligger på din tomt för att undvika avgrävningar. Beställ kabelanvisning från kabelägare, till exempel www.ledningskollen.se

2. Planera för placering av fiberdosan/CPE i fastigheteten
Planera för placering av fiberdosan/CPE redan under grävfasen. Minimera inomhusförläggning av fiberkabeln genom att gräva fram till rätt vägg/utrymme. Det är bra att undvika lång inomhusförläggning då fiberkabeln måste behandlas med stor försiktighet och inte är lämplig för inomhusdragning. SörpNet installerar fiberdosan/CPE direkt innanför yttervägg i fastigheten, om så ej önskas kan kund erhålla en 7mm duct av oss och förlägga den själv till egen önskad plats i huset (via vind eller krypgrund), eller köpa denna installation av oss. Lämpligt är att placera CPE där trådlös router finns eller vid knutpunkt för dina nätverkskablar.

3. Grävning och förläggning av slang på egen tomt
Du som fastighetsägare ansvarar för arbete på egen tomt, det vill säga grävning för slang från SörpNets avlämningspunkt vid tomtgränsen till platsen där fibern ska installeras. Vi rekommenderar att grävning inte påbörjas innan SörpNet delgivit aktuell avlämningspunk. Du kan antingen gräva själv eller annars köpa grävning av oss (ROT avdrag kan utnyttjas). Schaktet för slangen ska vara så rakt och plant i botten som möjligt, detta är viktigt för att minska risken att slangen går sönder och för att undvika problem vid blåsning av fiberkabel.
Schaktet för optoslangen bör vara cirka 30-40 cm djupt.

bild_instruktion_2

Figur 2. Slang från SörpNets avlämningspunkt till fasaden

När grävningen på egen tomt är gjord tar SörpNet över arbetet vad gäller håltagning i fastigheten samt indragning av fiber till fiberdosan.

Återfyllnad av schaktet
Lägg ner optoslangen i botten där du har grävt, därefter lägger du på jord ca.10 cm. Det fyllnadsmaterial som ligger närmast slangen ska bestå av material med maximal kornstorlek om 20 mm och vara fritt från vassa och tyngre stenar. Detta är viktigt så att inte slangen skadas och på så sätt skapar problem med fiberkabeln. Efter dessa 10 cm jord lägger du ett varningsband i plast som erhålls av SörpNet. Varningsbandet ska förhindra att optoslangen grävs av i framtiden. Efter varningsbandet kan du nu fylla igen schaktet. För att underlätta installationen ska den sista metern vid fasaden inte fyllas igen innan fiberkabeln dragits in i huset. Tänk också på att gropen vid tomtgränsen inte ska grävas igen förrän installationen är helt klar. Du som kund ansvarar själv för att återställa marken på din tomt.

Markera var slangen finns på tomten
För att förhindra eventuell avgrävning av slangen i framtiden är det viktigt att du markerar på en karta var slangen finns, eller på annat sätt dokumenterar var slangen är förlagd på tomten.

Avgrävning av fiber på din tomt
Om fibern på din tomt grävs av måste ny fiber blåsas in. SörpNet blåser in ny fiber mot en avgift.

4. Lämna tillträde till fastigheten för installation av fiberanslutning
Du som kund ansvarar för att tillträde ges vid arbete i fastigheten.

5. Byggnation av fastighetsnät i bostaden
Du som kund ansvarar själv för eventuell byggnation av fastighetsnät i bostaden.
Ifrån CPE ansluter du själv dina utrustningar så som router/PC, telefon och TV.

Installation_fiberdosa

 

6. Installation av fiberdosan och aktivering av tjänst
SörpNet installerar en fiberdosa/CPE i fastigheten, på överenskommen plats, där framdragen fiberkabel ansluts. Fiberkabeln ska förläggas i ett torrt utrymme (inte tvättstuga) som har tillgång till minst ett dubbelt 230 Volt vägguttag vid anslutningsplatsen för fiberdosan/CPE. Temperaturen i rummet får inte understiga 0°C eller överstiga + 45°C. Tänk på att lämna plats runt fiberdosan/CPE så att kablar till exempelvis router, befintliga datorer, telefoner och tv-apparater får plats.

Flytt av fiberdosan/CPE
Om fiberdosan/CPE behöver flyttas ska du kontakta SörpNet så att vi kan, mot en kostnad, flytta utrustningen åt dig. Om du själv flyttar fiberdosan/CPE riskerar fiberkabeln att gå av och detta kan medföra att omblåsning av fiberkabeln måste utföras. Då betalar du själv kostnaden för indragning av ny fiber.

7. Beställning av tjänster för Internet, tv och telefoni

bild_instruktion_3

Figur 3. Illustration av fiberdosan/CPE. Bilden är ett exempel och utseendet kan ändras.

Via fiberdosan/CPE kopplar du in tjänster, såsom Internet, tv och telefoni. Gå in på sorpnet.zmarket.se för mer information om vilka tjänster du kan beställa.

SörpNets arbete och ansvar

1. Vi informerar dig om möjligheten att ansluta din villa
Vi på Sörpnet ser över dina anslutningsmöjligheter och informerar dig om fiberbyggnation är planerad i ditt område.

2. Tillhandahåller optoslang
Sörpnet tillhandahåller slang till förläggning på din tomt.

3. Ansvarar för fiberinstallationen
SörpNet utför följande moment i fiberinstallationen:
-Håltagning och tätning i kundens fastighet
-Blåser och drar in fibern i fastigheten
-Monterar kabelskydd vid husvägg
-Monterar och aktiverar fiberdosan/CPE

4. Drift och underhåll av fibernätet
SörpNet är en verksamhet inom Eddima Teknik AB som äger fibernätet och ansvarar för drift och underhåll av nätet.

Felanmälan av tjänst
Varje tjänsteleverantör som levererar tjänster såsom Internet, tv och telefoni ansvarar för sina tjänster i nätet. I första hand ska alltid tjänsteleverantören kontaktas för felavhjälpning och felsökning.

Vi hoppas att vi genom dessa anvisningar besvarar dina frågor. Har du ytterligare funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post info@sorpnet.se