Om SörpNet

Vi på EDDIMA Teknik AB äger och bygger det fysiska kabelnätet inom Söderköpings tätort och erbjuder företag samt operatörer för television, telefoni samt bredband ett öppet optofibernät med högsta prestanda för framtidens kommunikation.

Vi har sedan många år efter förfrågningar från kunder arbetat för att bygga ett optofibernät i Söderköping. Kundunderlaget har tidigare ej varit tillräckligt för att starta en uppbyggnad av ett stadsnät. Från årsskiftet 2005-2006 öppnades nya möjligheter och ett stamnät har nu byggts som sträcker sig från innerstaden ut till bostadsområdena Kullborg, Husby, Alboga och Broby.

Söderköping – Norrköping

SörpNet sammankopplas med stadsnätet i Norrköping

Under 2011 sammankopplades SörpNet med stadsnätet i Norrköping genom att Eddima Teknik AB satsade på att bygga en optofiberförbindelse samtidigt som E-on Värme byggde fjärrvärmeledning mellan städerna.

Denna satsning placerade Söderköping på Sveriges bredbandskarta och öppnade för mycket stora utvecklingsmöjligheter för SörpNet.

Under hösten 2013 välkomnade vi kommunikationsoperatören Zmarket in i nätet och därmed kan vi erbjuda befintliga och nya kunder ännu bättre tjänster och möjligheter i nätet.

Bra samarbete med
Söderköpings kommun

EDDIMA Teknik AB har ett mycket nära och bra samarbete med Söderköpings kommun vid byggandet av optofibernätet.

Kommunen erbjuds här möjlighet att tillsammans med oss bygga ut sitt kommunikationsnät samt att hyra förbindelser till skolor, förskolor och vårdanläggningar

Informationsfilm
Fiberanslutning

Har du fått information om att du ska boka tid för din installation?