Zmarket har gjort uppdateringar i nätet vilket har gjort att Er CPE´s lampor nu lyser orange/röda istället för gröna.
Detta påverkar dock inte Er tjänst utan allt fungerar som innan.
Zmarket meddelar att längre fram kommer de arbeta för att lamporna återigen ska lysa gröna.

Eddima Teknik AB är nätägare och ansvarar för driften av stadsnätet SörpNet. Om du får problem med din uppkoppling eller någon av dina tjänster ska du i första hand kontakta din tjänsteleverantör.